Minulý měsíc zveřejnil zemský kriminální úřad v Severním Porýní-Vestfálsku statistiky o zločinnosti v roce 2014. Z uvedených dat vyplývá, že městem s nejvyšší mírou kriminality v celé zemi byl (stejně jako v roce 2013) Kolín nad Rýnem. V milionovém městě policie loni registrovala 157 000 trestných činů, což znamenalo 15 192 deliktů na 100 000 obyvatel. Zemský průměr je přitom přibližně 8 500 trestných činů na 100 000 obyvatel. Na druhém místě z deseti velkoměst (jako velkoměsto se v SRN označuje každé město, které má více než 100 000 obyvatel)v této zemi se umístil Düsseldorf, po něm následovala města Dortmund, Bonn, Essen, Duisburg, Bochum, Münster a Wuppertal. Z velkých měst bylo v roce 2014 nejbezpečněji v Bielefeldu, kde se v průměru na 100 000 obyvatel událo 8 497 trestných činů. Celkem bylo v Severním Porýní-Vestfálsku loni registrováno 1 501 125 trestných činů, což znamená nárůst o 1,1 % oproti předchozímu roku. Tolik suchá řeč čísel.

Kdybychom tyto cifry srovnali s celoněmeckým průměrem, zjistíme, že Severní Porýní-Vestfálsko je teoreticky docela nebezpečnou zemí. Ačkoliv zatím nejsou k dispozici celostátní statistiky za loňský rok (ty budou zveřejněny v červnu), můžeme si pomoci daty za rok 2013. Z těch vyplývá, že 24,91 % ze všech trestných činů v tomto roce se událo právě zde.

Šedivé jsou však teorie, věčně zelený je strom života, jak pravil Johann Wolfgang Goethe. V nejlidnatější zemi celého spolku žije zhruba 21 % obyvatel Německa. Je třeba si uvědomit, že Severní Porýní-Vestfálsko je zemí s vysokou hustotou zalidnění, na ploše 34 000 km² zde žije více než 17 milionů lidí, tedy 516 obyv./ km². Při kumulaci obyvatelstva na relativně malých plochách průmyslových aglomerací Porúří a Porýní pak toto číslo samozřejmě dosahuje ještě vyšších hodnot.

A ještě jeden zajímavý údaj lze z policejní statistiky vyčíst. Německé obyvatelstvo zde čítá přibližně 15 800 000 lidí, což představuje 90,1 % obyvatel, přibližně desetinu obyvatelstva (přes 1 700 000 lidí) tedy tvoří cizinci. I v tomto čísle převyšuje Severní Porýní-Vestfálsko celoněmecký průměr, kde cizí státní příslušníci představují přibližně 8 % obyvatelstva.

Důležitým kriminogenním faktorem je též vyšší míra nezaměstnanosti, která zde aktuálně dosahuje 8,2 %, oproti přibližně 5 % v celé SRN. S tím pochopitelně souvisí i vyšší míra chudoby a sociálního vyloučení, než v některých jiných zemích, například v Bavorsku.

Přes všechno výše uvedené se ale v Severním Porýní-Vestfálsku můžete cítit relativně bezpečně (i když opatrnosti není nazbyt nikdy a nikde!). Ze všech deliktů spadá do kategorie „násilné trestné činy“ pouze 3,1 % všech případů. Kromě toho, pokud mohu soudit z vlastní zkušenosti, nikde v Porúří jsem se nesetkal s vyloženě nebezpečnými městskými částmi, do kterých bych nikomu neradil chodit. Samozřejmě existují chudší čtvrti, ale nejsou to žádná ghetta.

Většina trestných činů připadá na majetkovou kriminalitu, především nejrůznější krádeže, například krádeže v obchodních domech (7,3%), krádeže jízdních kol (5,7 %), vykradené byty (3,7 %), kapesní krádeže (3,6 %), atd.

Jedna věc jsou reálná data o registrované kriminalitě, jiná věc je strach ze zločinu a problémy, o kterých se často mluví ve veřejném prostoru. Mezi mediálně nejvděčnější témata patří dlouhodobě politický a náboženský extremismus (někdy i radikalismus). Německá společnost je kvůli své historické zkušenosti velmi citlivá na jakékoliv projevy nesnášenlivosti, a proto jsou i nejrůznější incidenty a hrozby často medializovány. Jako pověstná červená nit se táhne téma extremistických incidentů dlouhodobě na prvních stranách německých novin. Například list Wesdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) ve svém vydání z 16. března informuje na úvodní straně o policejním zásahu proti demonstracím pravicových i levicových extremistů a salafistů ve Wuppertalu, stejný deník pak 23. března informuje o dramatickém nárůstu počtu neonacistických demonstrací, 24. března spekuluje o možném zákazu neonacistické strany NPD, 7. dubna píše o pravicově-extremistickém teroru v Sasku-Anhaltsku, toto téma dále rozvíjí i 8. dubna a konečně v této souvislosti píše 18. dubna i o snaze zpřísnit tresty za útoky na policisty.

Naopak za celou dobu, po kterou se snažím pravidelně pročítat několik deníků, se WAZ pouze jednou zmínil o problematice korupce v Severním Porýní-Vestfálsku, a sice když 21. dubna psal o snaze policie tvrději postupovat proti korupci, která v zemi v roce 2014 značně rozbujela, především ve správě a v hospodářství. Nepředpokládám ale, že by korupce byla kdekoliv v Německu tak závažným problémem, jako například ve východní Evropě.